Category Archives: Jog

Alkohol a munkahelyen

Alkohol a munkahelyen

A munkáltató kötelessége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása [Mt. 102. § (2) bekezdés] és általában az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek – a munkavállalók ez irányú felelősségével összhangban történő – megvalósítása [1993. évi XCIII. tv. 2. §-ának (2) bekezdése, 60. §]. A munkáltató e kötelezettségénél fogva köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkavállalók megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket [id. tv. 54. §-ának b) pontja]. Ha a munkavállaló a munkaviszonyából eredő előbbiek szerinti – esetleg külön konkretizált – kötelezettségét megszegi, vele szemben a munkáltató a törvénynek megfelelő hátrányos jogkövetkezményt alkalmazhat.

Ittas vezetésre vonatkozó szabályok 2011. július 1. után

Szondáztatás

A jelenlegi szabályozás megváltoztatta az ittas járművezetés szabálysértésének jogkövetkezményeit. A korábbi szabályozás szerint – a zéró toleranciára tekintettel – amennyiben a szonda elszíneződött, a gépjármű vezetőjét vagy további szonda megfújására kötelezték, vagy vérvizsgálatra állították elő. Minden esetben sor került a vezetői engedély helyszíni elvételére.

Elméletileg 108 millió forint is lehet a büntetés

Ittas vezetés

“Aki szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt vasúti vagy légi járművet, valamint gépi meghajtású vízi járművet vagy úszó munkagépet, avagy közúton gépi meghajtású járművet vezet, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.